AFO

Aqtor!

Gegevens

Deze orthese wordt gebruikt als stap- en/of positioneringsorthese. Deze orthese biedt de patiënt het grote voordeel dat dorsiflexie mogelijk is zonder enige weerstand en dit dankzij een zeer stevig en licht enkelscharnier. De plantaire flexie wordt beperkt door een posterieure stop.

Indicaties

Partiële verlamming van de voetopheffers. Spastische verlammingen.

Maatname

Gipsafdruk. Rodin 4D. 3D scan.

Wie kan voorschrift afleveren?

  • Geneesheer-specialist