Inspanningsfysiologie

Bij Aqtor! bieden we vanaf heden nu ook inspanningstesten (lopen en fietsen) aan. Naast exacte trainingszones stelt deze test je in staat objectief je progressie en verbeterpunten te evalueren en bij te sturen. Haal meer uit uw SPORT. Laat u optimaal testen en begeleiden door onze inspanningsfysioloog. Een inspanningstest is vandaag de dag een must in het verbeteren en verfijnen van uw prestatievermogen. Inspanningsfysioloog Brand Breyne heeft een sterke expertise in de begeleiding van elk type sporter. Niet enkel sporters op professioneel niveau, maar ook de recreatieve sporter kan zijn conditie van licht tot maximale inspanning testen, analyseren en met het trainingsadvies zijn prestaties verbeteren. Concreet bestaat het onderzoek uit volgende stappen:

Doktersconsult

De persoonlijke en familiale medische voorgeschiedenis wordt overlopen. Een anamnese waarbij voornamelijk wordt gepeild naar cardiovasculaire problemen wordt afgenomen. De sportarts verricht een klinisch onderzoek met onder andere een hart- en longauscultatie en bloeddrukmeting. Vervolgens wordt een rust–ECG genomen. Op die manier krijgt de arts een zicht of een maximale inspanningstest zonder risico’s kan worden verricht.

Verkennend gesprek

Via een verkennend gesprek met de inspanningsfysioloog brengen we uw sportieve voorgeschiedenis in kaart. Zo hebben we een totaalbeeld van uw doelstellingen en verwachtingspatroon, vooraleer we overgaan tot de inspanningstest. Daarnaast wordt uw vetpercentage gemeten via huidplooimeting.

Inspanningstest

De ultieme test … Hier wordt u maximaal getest op de fiets of op de loopband. Tijdens deze ‘opklimmende’ test worden uw hartslag en gevoelswaarden voortdurend gecontroleerd. Daarnaast wordt via een vingerprikje de melkzuurconcentratie (lacataatwaarden) in uw bloed gemeten. Op deze manier wordt doorheen de test de reactie van het lichaam van lage tot maximale intensiteit gemonitord. Na de inspanningstest, cooling down en verfrissende douche worden alle testresultaten uitvoerig besproken en wordt uw conditie in kaart gebracht. Uw sterke punten worden geëvalueerd, maar ook uw zwakke punten. De evolutie van laag naar hoog en de maximale waarden geven een gedetailleerd beeld van uw conditie. De gevonden resultaten stellen de inspanningsfysioloog in staat om via diepgaande analyse u trainingsadvies op maat te geven. Waar u sterke punten kunt bestendigen en zwakke punten weggewerkt kunnen worden. Dit advies vertaalt zich in een concreet trainingsprogramma waarmee u de eerste 3 maanden op weg kunt.

Wie komt in aanmerking voor deze test?

Alle sporters komen in aanmerking voor de test; zowel de recreatieve sporter als topsporter. Iedere sporter die zich conditioneel wenst te verbeteren.

Duur?

Een volledige test met voorafgaande doktersconsult neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Wat moet u zeker meebrengen voor een inspanningstest?

  • Relevante informatie omtrent trainings-/competitie-verleden.
  • Indien een inspanningstest op de loopband: loopschoenen, gepaste sportkledij, handdoek en douchegerief.
  • Indien een inspanningstest op de fiets: eigen fiets en fietsschoenen, gepaste sportkledij, handdoek en douchegerief.

Weetje

U doet best twee dagen voor de test geen al te zware inspanningen meer. Voldoende rust is essentieel voor het afleggen van een goede test.

Uw bijdrage

Test, analyse, advies en doktersconsultatie: € 165 (terugbetaling door ziekenfonds: € 13).

Wat krijgt u mee naar huis?

Na de test en de analyse krijgt u alle resultaten mee naar huis. Naast het overzicht van de fysieke proeven krijgt u ook het overzicht van uw rust-ECG mee. Bij het overzicht van uw test krijgt u extra info over belangrijke fysiologische termen, voeding- en vochtadvies, het verloop en protocol van de test, alle gemeten fysiologische resultaten, de hartslagzones, uw analyse, trainingsadvies en persoonlijk programma. Kortom, een uitvoerig overzicht van uw bezoek op de afdeling INSPANNINGSFYSIOLOGIE binnen ons centrum.

Flyer Inspanningsfysiologie