Mechanishce onderarmprothese

Aqtor!

Gegevens

Deze prothese vervangt het ontbrekende deel van de arm. Door het tractiesysteem kan de patiënt de grijpfunctie van de hand opnieuw benutten

Indicaties

Onderarmamputatie. Amputaties op alle niveaus. Het geheel of gedeeltelijk ontbreken van een arm kan het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een operatieve ingreep (amputatie) naar aanleiding van een aandoening (zoals vaatziekte, kanker, post-traumatische dystrofie) of een trauma.

Maatname

Gipsafdruk.

Wie kan voorschrift afleveren?

  • Geneesheer-specialist