Parapodium

Aqtor!

Gegevens

Dit dynamisch parapodium is een therapeutisch hulpmiddel voor patiënten met een gedeeltelijk of volledig krachtsverlies in de onderste ledematen. Bewegen is mogelijk door met de romp parallel te balanceren en synchroon met de armen mee te bewegen. Deze orthese voorkomt verdere lichamelijke misvormingen. bovendien worden doorligwonden vermeden. Inwendige organen hebben meer ruimte en het beenderstelsel wordt minder belast, alsook komt dit apparaat de bloedsomloop ten goede.

Indicaties

Paraplegie of paraparese van de onderste ledematen. Poliomyelitis anterior acuta. Paralyse door letsels, congenitale abnormaliteiten, wervelkolomaandoeningen; beneden niveau C 5. Dwarslaesie niveau C 5 tot T 8. Hemiplegie, diplegie en quadriplegie. Spina bifida. Aandoeningen van het motorisch systeem door: Cerebral palsy, progressieve musculaire dystrofie. Multiple Sclerose.

Maatname

Gipsafdruk.

Wie kan voorschrift afleveren?

  • Geneesheer-specialist