Steunzolen - Vol zacht

Aqtor!

Gegevens

Het type steunzolen hangt af van de indicatie van de patiënt en het voorschrift van de voorschrijvende geneesheer-specialist. Steunzolen hebben een corrigerende functie bij kinderen, een ontlastende functie bij diabetici en een ondersteunende functie bij volwassenen.

Indicaties

Pes planus en pes plano valgus, pes transversus, pes cavus, pes cavo varus/valgus, pes valgus. Metatarsus adductus. Equino varus. Fasciitis plantaris. Hallux valgus/rigidus. Spina calcanei. Hamertenen. Metatarsalgieën. Diabetische klachten. Knie-, heup- en rugklachten.

Maatname

Gipsafdruk. Zachtschuim. Blauwdruk (aanvulling op correctiemoulage of correctieschuimafdruk). 3D scan.

Wie kan voorschrift afleveren?

  • Geneesheer-specialist