PTB met schoen

Aqtor!
Leverbaar

Gegevens

Bij de hierboven vermelde indicaties mag de patiënt de voet meestal niet belasten. De belasting wordt a.d.h.v. deze orthese verlegd naar proximaal, tibiaplateau en patellapees. D.m.v. het apparaat kan de patiënt wel steunen door een aangebouwde steun aan het apparaat zodat de voet a.h.w. zweeft. De orthese vrijwaart de mobiliteit van het enkelgewricht zodat een betere doorbloeding ontstaat.

Indicaties

Voetfractuur. Stressfractuur. Post-op enkelbandruptuur. Verstuiking. Lateraal/mediaal bandletsel enkel. Calcaneusfractuur. Pseudartrose.

Maatname

Gipsafdruk. Rodin 4D. 3D scan. Schoenmaat.

Wie kan voorschrift afleveren?

  • Geneesheer-specialist