Production Center

High-Tech Production

Aqtor! investeert permanent in de ontwikkeling en optimalisatie van producten die een therapeutische meerwaarde en bijhorende verhoging van de levenskwaliteit teweegbrengen. Samen met geneesheer-specialisten en kinesisten volgen we de trends en veranderingen in de markt.

We beschikken niet alleen over de modernste faciliteiten, maar kunnen ook rekenen op onze eigen kennis en ervaring. Aan de hand van O&O (Onderzoek & Ontwikkeling), innovatie in materialen en procedures te initiëren, optimaliseren we de tevredenheid van onze eindgebruiker: de klant.

LEES MEER

Digitale toepassingen

Achter de schermen van ons atelier is de toekomst gearriveerd. Houten benen en geklieder met gips maakten er plaats voor digitale scanning, computeranalyses en gerobotiseerd frezen in lichtgewicht kunststoffen. Onze ingenieurs experimenteren met 3D-printing en elektronisch bekrachtigde prothesen.

Kwaliteit

Met onze knowhow en ervaring willen we een bevoorrechte partner in de medische en paramedische wereld worden. Onze unieke eigenschappen staan garant voor kwaliteit. Om een permanente kwaliteit te kunnen leveren, moeten we ons echter doorlopend professionaliseren.

We investeren daartoe in personeelsopleiding en daarmee ook in de tevredenheid van de patiënt.

Duurzame materialen

Het gebruik van duurzame materialen is 1 van onze belangrijkste uitdagingen. Door het gebruik van digitale scanmethodes dienen we voor de maatname minder tot geen gebruik meer te maken van gips en schuimdozen.

Houten benen en geklieder met gips maakten er plaats voor digitale scanning, computeranalyses en gerobotiseerd frezen in lichtgewicht kunststoffen, met als voordelen: gebruiksvriendelijker, ecologischer, accurater en voor 55% sneller.

LEES MEER

Intense samenwerking

De vervaardiging van een technisch orthopedisch hulpmiddel verloopt in een aantal fasen waarbij verschillende personen (patiënt, prothesist/orthesist, vakmensen uit het atelier) betrokken zijn.

De kwaliteit hangt niet alleen af van het vakmanschap van de persoon die de orthese of prothese maakt, maar ook van de competenties van de orthopedisch technieker die de maat neemt. Een permanente en eenduidige samenwerking tussen onze technisch orthopedische verstrekkers en onze werkplaats is dus essentieel om tot een perfect hulpmiddel te komen.

Veiligheid

Naast onze strikte kwaliteitscontrole wordt ook steeds maximaal aandacht besteed aan de veiligheid. Er heersen duidelijke afspraken die de veiligheid van de werkplaats ten goede komen. Kwaliteit en veiligheid gaan in onze productie-unit hand in hand.

Daar waar mogelijk volgen we nauwkeurig de productieprocessen op. Het gebruik van duurzame materialen op een ecologisch verantwoorde manier zijn alvast twee sleutelbegrippen.