R&D Center

Aqtor! investeert permanent in de ontwikkeling en optimalisatie van producten die een therapeutische meerwaarde en bijhorende verhoging van de levenskwaliteit teweegbrengen. Samen met geneesheer-specialisten en kinesisten volgen we de trends en veranderingen in de markt. We beschikken niet alleen over de modernste faciliteiten, maar kunnen ook rekenen op onze eigen kennis en ervaring. Aan de hand van O&O (Onderzoek & Ontwikkeling), innovatie in materialen en procedures te initiëren, optimaliseren we de tevredenheid van onze eindgebruiker: de klant. 

Innovatie

De rode draad doorheen ons businessmodel is innovatie: de drive om te verbeteren en te vernieuwen. Een stevig uitgebouwde afdeling R&D staat garant voor een continue ontwikkeling van nieuwe producten, maar ook nieuwe technieken en technologieën die in het hele proces van diagnose van het probleem (pathologie) tot aflevering van het hulpmiddel toegepast worden. Toepassingen zoals CAD/CAM, scanning, 3D-printing en andere digitale applicaties bevorderen de workflow, werkomstandigheden, snelheid van aflevering en kwaliteit van het product en de distributie ervan.

Digitalisering

Naast een digitale maatname en productie doen we ook beroep op een digitale orderverwerking. Zo slagen we erin onze gereden kilometers drastisch te verlagen. Daarnaast kan de productie hierdoor onmiddellijk het productieproces aanvatten. Naast de productie maakt ook de dienst administratie gebruik van deze doorgedreven digitale toepassingen. Het gebruik van digitale geautomatiseerde orderprocessen heeft veel voordelen. Het zorgt voor een snellere orderverwerking (50% sneller) en halveert de kans op fouten. Daarnaast ondersteunt het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door de besparing op papier en energie. Door onze orderverwerking te automatiseren, hebben we een kortere doorlooptijd gerealiseerd. Voor Aqtor! betekent de efficiencyslag een betere service aan haar eindgebruiker (de klant). Kortom, Aqtor! maakt gebruik van de meest vooruitstrevende technologieën in alle fases van het proces: van opmeten, over productie tot aflevering. Het is voor Aqtor! een doel op zich om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Aqtor! volgt de innovaties en evoluties op gebied van milieubeheer en past ze toe waar mogelijk.

Actoren en stakeholders

Het R&D-team van  Aqtor! bestaat uit 3 vaste ingenieurs die samen met de mensen uit het werkveld (verstrekkers, medewerkers uit de werkplaats, leveranciers, partners …) projecten gaan aanpakken. Via een gestructureerd proces (gebaseerd op het ISO 13485 kwaliteitssysteem, zie verder) worden multidisciplinaire teams samengesteld die een project gaan uitwerken onder leiding van een projectverantwoordelijke. Naast de bestaande medewerkers wordt ook geregeld beroep gedaan op externe ingenieursbureaus om projecten te ondersteunen. Ook lopen er tal van samenwerkingen tussen Aqtor! en onderwijsinstellingen zoals UGent, Howest, Thomas More Hogeschool, Isek,… Als laatste is opleiding een belangrijke pijler binnen R&D. Op die manier worden medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd steeds nieuwe technieken en producten te gaan implementeren.

Maatschappij

Enkel duurzaam ondernemerschap met oog voor milieu, gezondheid, veiligheid, persoonlijke groei van onze medewerkers en proces-productieoptimalisatie kan ons helpen onze marktpositie te bestendigen en succesvol te blijven.

Zo trachten we met een doorgedreven preventiebeleid zoveel mogelijk ongevallen te vermijden. Niet alleen onze werknemers moeten in veilige omstandigheden kunnen werken, we houden ook rekening met de veiligheid van derden.

LEES MEER